De kracht van Hondenschool CeasAron

Ontdek hoe tolerant en meegaand de hond eigenlijk is!

Hoe signaleer je dat je hond meer of andere begeleiding nodig heeft? En hoe kun je je begeleiding zo optimaliseren dat je hond zijn beste zelf kan zijn en zo goed mogelijk kan functioneren in onze maatschappij?

De cursisten (eigenaren) krijgen handvaten om het beste uit de hond te halen en uit zichzelf. Hoe dan? Door de kracht van beide polen (mens-hond, yin-yang) te behouden, te accepteren en samen te laten werken. Hierdoor blijft in een ‘relatie’ de energie stromen: het leeft en bruist. In de beweging staat nu eens wit, dan zwart op de voorgrond. Ze bewegen en laten de ander toe in hun midden, als ze op het grootst zijn.

Een goed opgevoede hond die een hechte relatie heeft met zijn ‘mens’ zal zich moeiteloos aanpassen aan onze wensen. Wederzijds respect en plezier om met elkaar bezig te zijn is het belangrijkste.

Natuurlijk leeft de hond in een mensenmaatschappij en zal moeten leren hoe hij zich hierin kan bewegen. We trainen daarom niet op een vast trainingsveld, maar begeleiden de combinaties op diverse locaties, direct in de gemeenschap, wijk, stad, restaurant, enz.

Dit gebeurt in kleine groepjes van maximaal 4-6 combinaties. Zodoende kan iedere combinatie voldoende aandacht krijgen.

De ‘eigenaren’ krijgen uitgelegd hoe een hond met zijn lichaam communiceert, naar zijn ‘mens’, naar andere honden en tijdens de uitdagingen die ze onderweg tegenkomen.  Goede communicatie is onontbeerlijk voor een goed begrip van elkaar. De hond zal nooit een taal leren spreken. Lichaamstaal is het enige dat hij ter beschikking heeft. En tijdens de lessen, wordt deze kennis langzaam en gedoseerd bijgebracht.

Naast deze opleidingen voor iedere hond van iedere leeftijd komen wij zoveel mogelijk tegemoet aan het welbevinden van de hond. Zijn natuurlijke instincten willen wij benutten. Wij geven bieden daarom ook cursussen aan zoals: neuswerk, sociale wandelingen, ‘handling’ enz.

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid tot individuele begeleiding thuis.

Mocht u vragen hebben, dan bel bij gerust of gebruik het contactformulier.